Certificering

Het certificeringsschema is aangepast voor de nieuwe kwaliteitsnorm. Schadeherstelbedrijven moeten nu om de twee jaar een fysieke audit laten uitvoeren om het keurmerk te mogen blijven voeren. Er zal door de desbetreffende brancheorganisatie jaarlijks een inhoudelijke check plaatsvinden. Ketenbedrijven kunnen zich zoals voorheen middels een ketencertificering laten auditen. Voor de certificering van de branchenormering wordt gekeken naar de geldigheidsdatum van het laatst verkregen certificaat (FOCWA Standaard categorie 2 en/of BOVAG Erkend Schadeherstel), dat een geldigheidsduur van twee jaar krijgt.

Op basis van deze peildatum zal een schadeherstelbedrijf ofwel een self assessment moeten uitvoeren, ofwel een fysieke audit door een certificerende instelling moeten laten plaatsvinden. BOVAG en FOCWA hebben samen afspraken gemaakt met twee certificerende instellingen: DEKRA en KIWA. Bedrijven kunnen zoals voorheen rechtstreeks contact opnemen met een certificerende instelling om een audit te plannen. Voor een erkenning moeten schadeherstelbedrijven zich dus iedere twee jaar opnieuw laten auditen.

Download het certificeringsschema